Hỗ trợ trực tuyến

0903667152

0903667152
     Thư viện ảnh
     Thống kê truy cập
Hiện giờ có 3  người online
      Sản phẩm - Van điều áp TORR
VAN ĐIỀU ÁP TORR 50WVJG 807GJG

Gia: 0 VND

 

STT

TÊN

MÃ SP

VÀO
Mpa

RA
Mpa

K/LƯỢNG
Kg

GHI CHÚ

1

SUPER TORR III
Type : 447 AAAK

30-U-2X-06-150

1.5

0.4

1.22

  Hàng có sẵn

2

SUPER TORR III
Type : 448 BA

30-E-2X-03

1.5

0.2

1.22

  Hàng có sẵn

3

SUPER TORR V
Type : AN 89335

V  A10SH-2WE-15X03X
-4VF4VF-F-0082

1

0.2

1.9

  Hàng có sẵn

4

TORR

30-2W-A015
-6VF6VF-45

5

1

1.2

  Hàng có sẵn

5

TORR

30-2W-A015-4VF
4VF-444-EPSH

5

1

1.1

  Hàng có sẵn

6

TORR

30-3W-A015
4VF4VF-34

5

1

1.1

  Hàng có sẵn

7

TORR

50-2W-5010
-6VF6VF-452

3.5

0.6

1.6

  Hàng có sẵn

8

TORR

150-3W-3006
-8VF8VF

2

0.4

3

  Hàng có sẵn

9

TORR

50-3W-5006
-6VF6VF

3.5

0.4

1.7

  Hàng có sẵn

10

TORR

80WVCT
808RCT

2

1

3

  Hàng có sẵn

11

TORR

50WVGQ
807GGQ

3.5

1

1.5

  Hàng có sẵn

12

TORR

80WP
808PP

2

0.6

5

  Hàng có sẵn

13

TORR

50WVJG
807GJG

3.5

1

1.5

  Hàng có sẵn

14

TORR

150WVAM
898GAW

2

0.6

3

  Hàng có sẵn

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   
      Sản phẩm khác
VAN ĐIỀU ÁP TORR 150WVAM 898GAWVAN ĐIỀU ÁP TORR 150WVAM 898GAW
IN: 2.0Mpa - OUT: 0.6Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR 80WP 808PPVAN ĐIỀU ÁP TORR 80WP 808PP
IN: 2.0Mpa - OUT: 0.6Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR  50WVGQ 807GGQVAN ĐIỀU ÁP TORR 50WVGQ 807GGQ
IN: 3.5Mpa - OUT: 1.0Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR 80WVCT 808RCTVAN ĐIỀU ÁP TORR 80WVCT 808RCT
IN: 2.0Mpa - OUT: 1.0Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR 50-3W-5006 -6VF6VFVAN ĐIỀU ÁP TORR 50-3W-5006 -6VF6VF
IN: 3.5Mpa - OUT: 1.7Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR  150-3W-3006 -8VF8VFVAN ĐIỀU ÁP TORR 150-3W-3006 -8VF8VF
IN: 2.0Mpa - OUT: 0.4Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR  50-2W-5010 -6VF6VF-452VAN ĐIỀU ÁP TORR 50-2W-5010 -6VF6VF-452
IN: 3.5Mpa - OUT: 0.6Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND

VAN ĐIỀU ÁP TORR 30-3W-A015 4VF4VF-34VAN ĐIỀU ÁP TORR 30-3W-A015 4VF4VF-34
IN: 5.0Mpa - OUT: 1.0Mpa Xuất xứ : Japan (thanh lý)
Gia: 0 VND